انتشارات یاوند

انتشارات «یاوند» در ششم دی ماه سال 1391 مجوز نشر گرفت. از دغدغه های مهم این انتشارات نشر کتب مرتبط با آثار دفاع مقدس و حمایت از نوقلمان و تشویق آنان برای حضور در عرصه نویسندگی است.

تماس با نشر یاوند
  • Phone: 09126613265
  • 02146813700
  • E-Mail: info@nashr-yavand.com
  • Web: www.nashr-yavand.com