درباره ما

چاپ و نشر یاوند

انتشارات یاوند

انتشارات «یاوند» در ششم دی ماه سال 1391 مجوز نشر گرفت. از دغدغه های مهم این انتشارات نشر کتب مرتبط با آثار دفاع مقدس و حمایت از نوقلمان و تشویق آنان برای حضور در عرصه نویسندگی است.